Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Најутицајнији научници на основу анализе цитираности

Сваке године преко 9 милиона истраживача објављује своје резултате истраживања у научним часописима којих, према неким проценама, има преко 2 милиона. Са таквом продуктивношћу вредновање научно-истраживачког рада представља изазов.

У последњем извештају издавача Clarivate Analytics “Highly Cited Researchers 2018” покривене су главне области науке представљајући истраживаче који у својим областима имају највишу цитираност у бази Web of Science.

Детаљније податке и комплетан извештај можете пронаћи на сајту Clarivate Analytics-а.

(објављено 06.12.2018.)

Корекција Импакт фактора за 2017.

Clarivate Analytics је извршио и публиковао исправке и допуне у својој бази Journal Citation Reports (JCR).

База ЕлеЧас је ажурирана са новим вредностима Импакт Фактора (ИФ) и позицијама часописа.

Наслови часописа који су добили импакт фактор за 2017. годину у октобру 2018. године, а били су изостављени из JCR-а објављеног у јуну 2018.

Вредност ИФ часописа који излазе у Србији променила се за часопис Thermal Science (нова вредност ИФ је 1.433).

(објављено 07.11.2018.)

Ново из Cambridge-a

Издавачка кућа Cambridge University Press покренула је нову серију публикација под називом "Cambridge Elements". Елементи су оригинална, концизна и рецензирана научна истраживања која пружају свеобухватну покривеност кључних тема у научним и уметничким дисциплинама.

Ова колекција тренутно обухвата преко 50 публикација којима се може приступити бесплатно до краја године.

Детаљније информације и сва издања из ове серије доступна су на линку.

(објављено 30.10.2018.)

Домаћи часопис Botanica Serbica реферисан у WoS-у

Од протекле недеље још један домаћи часопис Botanica Serbica ISSN 1821-2158 почео је да се реферише у бази Web of Science (WoS) издавача Clarivate Analytics у оквиру колекција: Science Citation Index Expanded (SCIE), Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences.

Уредништву честитамо, као и ауторима који објављују радове у наведеном часопису.

(објављено 27.08.2018.)

Омогућен приступ Elsevier eBooks колекцији

Обавештавамо кориснике да је претплаћена колекција електронских књига водећег светског издавача научних публикација Elsevier. Колекција обухвата преко пет хиљада наслова који ће нам бити доступни годину дана. По истеку једногодишње претплате, као трајно власништво, задржаћемо најчешће коришћене наслове. Због ограниченог временског периода претплате препоручујемо корисницима максимално коришћење, претрагу и преузимање наслова од интереса. Књигама се може приступити на два начина:

Сервиси-->Електронске књиге-->Elsevier-->Science Direct

КоБСОН брза страница-->Електронске књиге-->Science Direct

(објављено 04.06.2018.)

Категоризација домаћих научних часописа за 2017. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа за 2017. годину.
Листе категоризација домаћих научних часописа за период од 2006. до 2017. године можете погледати и на КоБСОН страници Категоризација домаћих часописа

(објављено 31.05.2018.)

Неопходна подешавања

Услед повећаног броја мејлова везаних за сигурносну заштиту на нашем сајту обавештавамо кориснике да је проблем настао услед унапређења портала иностраних издавача на сигурнију верзију. За превазилажење овог проблема неопходно је обрисати кеш и исторују из меморије Интернет прегледача како би се несметано приступало КоБСОН сервисима.
упутство за Mozilla Firefox
упутство за Google Chrome

(објављено 24.04.2018.)