Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Novi termin Viki-maratona posvećen domaćim naučnim časopisima

Usled velikog interesovanja obaveštavamo predstavnike časopisa da je termin 24. septembra popunjen. Novi tremin je zakazan za 03. oktobar, od 10 do 13 časova.

Ideja je da predstavnici časopisa sami pripreme tekstove (pre svega na srpskom, a ako žele, i na drugim jezicima) o svojim časopisima i da ih tokom radionice uz pomoć bibliotekara koji učestvuju u projektu Viki-bibliotekar postave na Vikipediju. Projekat Viki-bibliotekar realizuje Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu u saradnji sa Vikimedijom Srbije.

Usled ograničenog broja mesta (16 polaznika) molimo redakcije koje žele da se uključe u ovu akciju da obavezno pošalju svoju prijavu na adresu popovic@unilib.rs

Tokom 2016. i 2017. godine održano je 5 uspešnih radionica za urednike domaćih naučnih časopisa i postavljeni su kvalitetni članci na Vikipediji na srpskom.

Detalji mesta održavanja: Edukacioni centar, drugi sprat, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd.

Kontakt osoba iz Univerzitetske biblioteke: Aleksandra Popović (e-mail: popovic@unilib.rs), telefon: 3370-160, načelnik Sektora za naučne informacije i razvoj.

(objavljeno 19.09.2018.)

Peer Review Week - Nedelja procesa recenzije

Nedelja procesa recenzije (#PeerRevWk18) predstavlja globalni događaj čija je suština isticanje uloge postupka recenzije u očuvanju kvaliteta naučnog izdavaštva. Ove godine, od 10. do 15. septembra, održava se četvrta po redu Nedelja procesa rezencije. Tema ovogodišnjeg događaja jeste različitost (#DiversityInReview), i istražuje šta ovaj koncept predstavlja različitim učesnicima u procesu recenzije. Planirana dešavanja su, pored radionica i sastanaka, i vebinari koji će se baviti raznim temama vezanih za postupak recenzije.
Na zvaničnom sajtu možete pronaći detaljne informacije o temi, datumu i vremenu održavanja vebinara.

(objavljeno 07.09.2018.)

Domaći časopis Botanica Serbica referisan u WoS-u

Od protekle nedelje još jedan domaći časopis Botanica Serbica ISSN 1821-2158 počeo je da se referiše u bazi Web of Science (WoS) izdavača Clarivate Analytics u okviru kolekcija: Science Citation Index Expanded (SCIE), Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 27.08.2018.)

Šangajska lista za 2018. godinu

Univerzitet u Beogradu se ove godine našao među 400 najboljih na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2018 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 15.08.2018.)

Objavljene korekcije impakt faktora za 2017.

Clarivate Analytics je na svojoj stranici objavio korekcije impakt faktora za 2017. Postavljena je lista časopisa koja će se povremeno ažurirati. Nakon zaključivanja obrade podataka i publikovanja konačnih lista na stranici izdavača, u Journal Citation Reports-u (JCR), mi ćemo ažurirati podatke u EleČas-u.

Podaci publikovani na ovoj stranici mogu se smatrati zvaničnim JCR podacima.

(objavljeno 13.08.2018.)

Šangajska lista naučnih oblasti

Rangiranje univerziteta po užim naučnim oblastima sprovedeno je i ove godine. Od ukupno 54 naučne oblasti, koliko obuhvata klasifikacija koju primenjuje ovo istraživanje, Univerzitet u Beogradu je visoko ocenjen u 27 oblasti što predstavlja značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Osim Univerziteta u Beogradu na prestižnoj Šangajskoj listi po naučnim oblastima našli su se i univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Osnovni kriterijumi za rangiranje su broj objavljenih radova na SCI listi, citiranost radova, uticaj na nauku i uticaj univerziteta u regionu.
Saznajte više na: The 2018 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 09.08.2018.)

Impakt faktor časopisa za 2017. godinu

Podaci o impakt faktoru (IF) časopisa za 2017. godinu su preuzeti i objavljeni na našem sajtu. Nakon prvobitnog učitavanja podataka mogu se očekivati izvesne korekcije.

Na sajtu izdavača publikovana je i lista časopisa za koje ove godine nije izračunat IF. Razlog tome su nepravilnosti u citiranosti. Detaljno objašnjenje nalazi se na stranici izdavača Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

 

Časopisi koje je Clarivate Analytics prestao da referiše u WoS- u u prethodnih 12 meseci:

Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Science Citation Index Expanded (SCIe)

Social Sciences Citation Index (SSCI)

 

Neki časopisi su zadržali impakt faktor, ali su promenili naslov:

Lista časopisa

ili je promenjen ISSN:

Lista časopisa

(objavljeno 28.06.2018.)

Impakt faktori za naše časopise u 2017. godini

Naslov 2014 2015 2016 2017
Acta Veterinaria - Beograd 0.375 0.741 Title Suppr. 0.604
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.860 0.787 0.762 0.887 
Archives of Biological Sciences 0.718 0.367 0.352 0.648 
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.892 0.617 0.664 0.944
Computer Science and Information Systems 0.477 0.623 0.837 0.613
Filomat 0.638 0.603 0.695 0.635
Genetika 0.347 0.308 0.351 0.392
Hemijska industrija 0.364 0.437 0.459 0.591
Int Journal of Electrochemical Science 1.500 1.692 1.469 1.369
Journal of Medical Biochemistry 1.045 0.742 1.148 1.378
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.832 1.239 0.804 1.400
Journal of the Serbian Chemical Society 0.871 0.970 0.822 0.797
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 1.466 3.858 3.139 2.580
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.560 0.372 0.620 0.429
Panoeconomicus 0.770 0.412 0.444 0.438
Processing and Application of Ceramics   0.944 1.070 1.152
Psihologija 0.232 0.474 0.333 0.396
Publications de l Institut Mathematique-Beograd 0.270 Dropped ESCI ESCI
Science of Sintering 0.575 0.781 0.736 0.667
Serbian Astronomical Journal 0.704 0.429 0.529 0.840
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.233 0.277 0.253 0.300
Thermal Science 1.222 0.939 1.093 1.431
Vojnosanitetski pregled 0.292 0.355 0.367 0.405

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 28.06.2018.)

Omogućen pristup Elsevier eBooks kolekciji

Obaveštavamo korisnike da je pretplaćena kolekcija elektronskih knjiga vodećeg svetskog izdavača naučnih publikacija Elsevier. Kolekcija obuhvata preko pet hiljada naslova koji će nam biti dostupni godinu dana. Po isteku jednogodišnje pretplate, kao trajno vlasništvo, zadržaćemo najčešće korišćene naslove. Zbog ograničenog vremenskog perioda pretplate preporučujemo korisnicima maksimalno korišćenje, pretragu i preuzimanje naslova od interesa. Knjigama se može pristupiti na dva načina:

Servisi-->Elektronske knjige-->Elsevier-->Science Direct

KoBSON brza stranica-->Elektronske knjige-->Science Direct

(objavljeno 04.06.2018.)

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2017. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2017. godinu.
Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2006. do 2017. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa

(objavljeno 31.05.2018.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)

Obaveštenje povodom neophodnih podešavanja

Većina izdavača je prešla na nove "https" platforme. Usled velikog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu, savetujemo vas da pratite uputstva sa PDF-a za Mozilla Firefox pretraživač i sa PDF-a za Google Chrome. Kako biste pristupili svim pretplaćenim sadržajima, neophodno je prihvatiti navedena podešavanja koja se u najvećem broju slučajeva javljaju prilikom pristupa servisima Scopus i Springer.

(objavljeno 26.02.2018.)