Search EBSCO Discovery Service

Search for Publications

Korekcija Impakt faktora za 2017.

Clarivate Analytics je izvršio i publikovao ispravke i dopune u svojoj bazi Journal Citation Reports (JCR).

Baza EleČas je ažurirana sa novim vrednostima Impakt Faktora (IF) i pozicijama časopisa.

Naslovi časopisa koji su dobili impakt faktor za 2017. godinu u oktobru 2018. godine, a bili su izostavljeni iz JCR-a objavljenog u junu 2018.

Vrednost IF časopisa koji izlaze u Srbiji promenila se za časopis Thermal Science (nova vrednost IF je 1.433).

(objavljeno 07.11.2018.)

Novo iz Cambridge-a

Izdavačka kuća Cambridge University Press pokrenula je novu seriju publikacija pod nazivom "Cambridge Elements". Elementi su originalna, koncizna i recenzirana naučna istraživanja koja pružaju sveobuhvatnu pokrivenost ključnih tema u naučnim i umetničkim disciplinama.

Ova kolekcija trenutno obuhvata preko 50 publikacija kojima se može pristupiti besplatno do kraja godine.

Detaljnije informacije i sva izdanja iz ove serije dostupna su na linku.

(objavljeno 30.10.2018.)

EIFL film povodom Nedelje otvorenog pristupa

Povodom Nedelje otvorenog pristupa koja će početi 22. oktobra, EIFL je predstavio dokumentarni film "Paywall: The Business of Scholarship". Tema filma je aktuelna potreba za slobodnim pristupom istraživanju i cena akademskog izdavaštva. Planirano je prikazivanje za mlade istraživače u preko 120 univerziteta i naučnih institucija širom sveta.
Kroz dugogodišnju saradnju sa EIFL-om, film je dostupan za sve zainteresovane na sledećem linku.

(objavljeno 15.10.2018.)

Domaći časopis Botanica Serbica referisan u WoS-u

Od protekle nedelje još jedan domaći časopis Botanica Serbica ISSN 1821-2158 počeo je da se referiše u bazi Web of Science (WoS) izdavača Clarivate Analytics u okviru kolekcija: Science Citation Index Expanded (SCIE), Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences.

Uredništvu čestitamo, kao i autorima koji objavljuju radove u navedenom časopisu.

(objavljeno 27.08.2018.)

Šangajska lista za 2018. godinu

Univerzitet u Beogradu se ove godine našao među 400 najboljih na prestižnoj Šangajskoj listi. Ova lista nema formalni karakter, ali predstavlja stvar prestiža u vezi sa naučno-istraživačkim radom i uticajem na nauku pojedinačnih univerziteta na svetskom nivou. Saznajte više na: The 2018 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 15.08.2018.)

Šangajska lista naučnih oblasti

Rangiranje univerziteta po užim naučnim oblastima sprovedeno je i ove godine. Od ukupno 54 naučne oblasti, koliko obuhvata klasifikacija koju primenjuje ovo istraživanje, Univerzitet u Beogradu je visoko ocenjen u 27 oblasti što predstavlja značajan rast u odnosu na prošlu godinu. Osim Univerziteta u Beogradu na prestižnoj Šangajskoj listi po naučnim oblastima našli su se i univerziteti u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.
Osnovni kriterijumi za rangiranje su broj objavljenih radova na SCI listi, citiranost radova, uticaj na nauku i uticaj univerziteta u regionu.
Saznajte više na: The 2018 Academic Ranking of World Universities.

(objavljeno 09.08.2018.)

Impakt faktori za naše časopise u 2017. godini

Naslov 2014 2015 2016 2017
Acta Veterinaria - Beograd 0.375 0.741 Title Suppr. 0.604
Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.860 0.787 0.762 0.887 
Archives of Biological Sciences 0.718 0.367 0.352 0.648 
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.892 0.617 0.664 0.944
Computer Science and Information Systems 0.477 0.623 0.837 0.613
Filomat 0.638 0.603 0.695 0.635
Genetika 0.347 0.308 0.351 0.392
Hemijska industrija 0.364 0.437 0.459 0.591
Int Journal of Electrochemical Science 1.500 1.692 1.469 1.369
Journal of Medical Biochemistry 1.045 0.742 1.148 1.378
Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.832 1.239 0.804 1.400
Journal of the Serbian Chemical Society 0.871 0.970 0.822 0.797
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 1.466 3.858 3.139 2.580
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.560 0.372 0.620 0.429
Panoeconomicus 0.770 0.412 0.444 0.438
Processing and Application of Ceramics   0.944 1.070 1.152
Psihologija 0.232 0.474 0.333 0.396
Publications de l Institut Mathematique-Beograd 0.270 Dropped ESCI ESCI
Science of Sintering 0.575 0.781 0.736 0.667
Serbian Astronomical Journal 0.704 0.429 0.529 0.840
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.233 0.277 0.253 0.300
Thermal Science 1.222 0.939 1.093 1.431
Vojnosanitetski pregled 0.292 0.355 0.367 0.405

 

Više o Journal Citation Report-u i impakt faktoru.

(objavljeno 28.06.2018.)

Omogućen pristup Elsevier eBooks kolekciji

Obaveštavamo korisnike da je pretplaćena kolekcija elektronskih knjiga vodećeg svetskog izdavača naučnih publikacija Elsevier. Kolekcija obuhvata preko pet hiljada naslova koji će nam biti dostupni godinu dana. Po isteku jednogodišnje pretplate, kao trajno vlasništvo, zadržaćemo najčešće korišćene naslove. Zbog ograničenog vremenskog perioda pretplate preporučujemo korisnicima maksimalno korišćenje, pretragu i preuzimanje naslova od interesa. Knjigama se može pristupiti na dva načina:

Servisi-->Elektronske knjige-->Elsevier-->Science Direct

KoBSON brza stranica-->Elektronske knjige-->Science Direct

(objavljeno 04.06.2018.)

Kategorizacija domaćih naučnih časopisa za 2017. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je objavilo kategorizaciju domaćih naučnih časopisa za 2017. godinu.
Liste kategorizacija domaćih naučnih časopisa za period od 2006. do 2017. godine možete pogledati i na KoBSON stranici Kategorizacija domaćih časopisa

(objavljeno 31.05.2018.)

Neophodna podešavanja

Usled povećanog broja mejlova vezanih za sigurnosnu zaštitu na našem sajtu obaveštavamo korisnike da je problem nastao usled unapređenja portala inostranih izdavača na sigurniju verziju. Za prevazilaženje ovog problema neophodno je obrisati keš i istoriju iz memorije Internet pregledača kako bi se nesmetano pristupalo KoBSON servisima.
uputstvo za Mozilla Firefox
uputstvo za Google Chrome

(objavljeno 24.04.2018.)